LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII – Comuna VOŞLĂBENI

Nr.crt.Denumire obiectivNr. de înregistrare a proiectului depusSursa de finanţareValoarea estimatămii RONObservaţii
1.ReabilitareCămin Cultural Izvoru MureşuluiFonduri guvernamentaleFonduri proprii32Lucrări recepţionate
2.Construire „Centru multifuncţional” Izvoru MureşuluiFonduri guvernamentaleFonduri proprii30090Lucrări recepţionate
3.Amenajare „Parc comunal”Fonduri proprii208,538Lucrări recepţionate
4.Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Şcoli generale Teodor Chindea – VoşlăbeniADR Centru Alba Iulia Nr.19436/2009 Fonduri europene3864,606Proiect considerat eligibil – dar trecut pe lista de rezervă din lipsă de fonduri
5.Amenajare şi dotare centru de informare turistică şi trasee turistice – Izvoru MureşuluiF313010972100008CRPDRP 7Alba IuliaFonduri europeneMăsura 313645,437Contract de finanţareProcedura de licitaţie în pregătire
6.Bază sportivă multifuncţională – VoşlăbeniCancelaria primului ministru 920/J20/2008 Program guvernamental 556,970Aprobat prin HG.1307/2005Sume asigurate2009- 4000 Ron

2011- 33000 Ron

Lucrări în derulare

7.Sală de sport – VoşlăbeniCNI 10296/20072408/2009Program guvernamentalPrin MDRT1000SF şi DT neelaborat din lipsă de fonduri
8.Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Voşlăbeni şi Izvoru MureşuluiAdministraţia Fond de Mediu nr. 90014/2010 Fonduri de mediu8278,69SF elaborat
9.Extindere reţea de canalizare în localităţile Voşlăbeni şi Izvoru MureşuluiMinisterul Dezvoltări Regionale şi Turismului 102/14.01.2011 Fonduri guvernamentale 3397,32SF elaboratEligibilProcedura de licitaţie în pregătire
10.Reabilitare Cămin Cultural – VoşlăbeniCJ Harghita nr. 102/14.01.2011 CNIFonduri guvernamentaleFonduri proprii1046,6946SF elaboratEligibil – pe lista de finanţare
11.Reabilitarea şi asfaltarea drum comunal DC 212 Voşlăbeni şi DC 210 Izvoru MureşuluiMinisterul Dezvoltări Regionale şi Turismului
Fonduri guvernamentaleSF elaborat
12.Înbunătăţirea infrastructuri drumurilor de exploatare agricole în comuna VoşlăbeniMinisterul Agriculturi şi Dezvoltării Rurale
Fonduri europene1.240.000 euroSF elaborat
13.Dezvoltarea domeniului schiabil – Izvoru MureşuluiMinisterul Dezvoltări Regionale şi TurismuluiNr.433/21.03.2011Program guvernamental42.080,230SF elaborat
14.Amenajare şi dotare creşă – VoşlăbeniMinisterul Dezvoltări Regionale şi TurismuluiProgram guvernamental
EligibilProcedura de licitaţie în pregătire

 

 

 

 

Primar

Tinca Mihail Dumitru