CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.9 DIN 2009
cetățenilor le revin următoarele obligații :

  • Întreținerea și curățenia locuințelor pe care le dețin în proprietate sau chirie, a anexelor gospodărești, curților și împrejmuirilor acestora.
  • Menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzi sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc.
  • Depozitarea rezidurilor menajere și a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autoritățile administrației publice locale.
  • Păstrarea curățeniei pe arterele de circulație, în piețe și oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii și alte locuri publice.
  • Curățarea aleilor,trotuarelor, rigolelor și a șanțurilor din zona imobilelor de către proprietar.
  • Se interzice arderea miriștilor și a vegetației uscate
  • Se interzice depozitarea deșeurilor de orice natură pe albia râurilor și pâraelor

Nerespectarea celor menționate constituie contravenție și se sancționează conform legilor în vigoare

Rugăm insistent începeți curățenia pe porţiunea din dreptul prorietăţilor
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Atenţiune

Depozitarea deşeurilor menajere in alte spatii decat cele amenajate este interzisă.

Pentru colectarea deşeurilor menajere se vor folosi europubelele de 120 litri, care vor fi ridicate din faţa gospodăriilor – caselor de vacanţă conform programului cunoscut.

Az intelligens ember
Nem szemetel a többinek pedig tilos!

Eşti ceea ce laşi în urmă!
Gunoi nu este cel care rămâne pe iarbă!
Gunoi este acela care l-a lăsat acolo!