Gater pe apa 1868

Se presupune că chiar numele comunei, contrar unor legende vehiculate prin popor, provine din Moldova. Numele ei la început a fost „Oşlob” de la Oşlobeni. Bătrânii satului susţin acest lucru, pe baza poveştilor transmise din generaţie în generaţie şi spun că strămoşii lor au descălecat din Moldova, mai ales din satul Oşlob, din judeţul Neamţ, iar moşia pe care au lucrat avea numele de „Oşlobeni” şi aparţinea Mănăstirii Neamţului, moşie amintită şi în trei documente domneşti ale voievozilor moldoveni din secolele XV – XVI , ea a aparţinut Mănăstirii până la secularizarea averilor mănăstireşti (1863) din timpul lui Al. I. Cuza. Se presupune că prin desprinderea unor ţărani aserviţi de pe moşia Oşlobeni, în secolele XVI – XVII s-ar fi creat satul Voşlobeni, pe moşia familiei Lazar din Lăzarea, moşie care în secolul al XVI-lea aparţinea lui Lazar Stefan senior (Urbariu 156 Arh. Tg. Mureş).