Pentru anul 2012 propun organizarea următoarelor activități clasificate pe 2 categorii:

– Activități  cu cerere de finanțare județeană

– Activități  și evenimente locale;

ACTIVITĂȚI  CU CERERE DE FINANTARE JUDEȚEANĂ

Nr.crt. Denumirea activității Perioada de desfășurare Costuritotale Din care Observații
C.J.Hr C.L. Voș.
1.

Ziua Copilului-Profesorului

01.06.2012
2.

Întâlnirea fanfarelor ediția a XIV-a Voșlăbeni

21-22.07.2012
3.

Excursie

18-19.08.2012
4.

Așa-i dansul pe la noi ediția a II-a Izvoru Mureșului

25-26.08.2012
5.

Talente pentru mileniul III ediția a XII-a Voșlăbeni

27-28.10.2012
6.

Ziua oamenilor de vârsta a treia

Octombrie

La acest tip de activități se vor solicita finanțare și din alte surse.

ACTIVITĂȚI și  EVENIMENTE LOCALE

Nr.crt. Denumirea activității Perioada de desfășurare Costuritotale Din care Observații
C.L. Voș. Asociați
1

Discoteca de vacanță

14.01.2012
2.

Bucuriile zăpezii

Bal și discotecă de lăsatul secului

25.02.2012
3.

Ziua femeii

08.03.2012
4.

Spectacol urmat de bal și discotecă de Paște

15.04.2012
5.

Cupa tineretului  la tenis de masă

29.04..2012
6.

Festivitate de depunere de coroane cu ocazia Zilei Eroilor

24.05.2012

Tabăra Koproș

03-08.08.2012
6.

Cupa vacanței la sah, table și tenis de masă

08.09.2012

Bal și discotecă de lăsatul secului

14.11.2012
7.

1 Decembrie Ziua Națională a României

01.12.2012
8.

Spectacol și bal de Crăciun

25.12.2012

În afară de aceste activități propuse vor mai exista și anumite invitații în alte localități cu formațiile culturale.

La alcătuirea și repartizarea bugetului aș dori să se țină cont și de faptul că  o parte din instrumentele de fanfară  necesită reparații capitale(bune ar fi noi dar de unde)

.

Voșlăbeni 20.01.2012                                                               Referent cultural

COLCERIU DANDU MIHAI


ACTIVITATI 2011

CĂMINUL CULTURAL VOȘLĂBENI

Raport de activitate pe anul 2011

PRIMĂRIA COMUNEI VOȘLĂBENI

CĂMINUL CULTURAL VOȘLĂBENI

ASOCIAȚIA DE INIȚIATIVĂ COMUNITARĂ VOȘLĂBENI

ASOCIAȚIA TINERILOR DIN VOȘLĂBENI

ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR DIN VOȘLĂBENI

Nr.crt. Activitatea Data Observații
1. Cupa anului nou la tenis de masă 02.01
2. Serbările zăpezii 29-30.01
3. Ziua îndrăgostiților consursuri de tenis de masă sah karaoke 12.02
4. Bal și discotecă de lăsatul secului 05.03
5. Ziua femeii 08.03
6. Spectacol și bal de Paște Voșlăbeni 24.04
7. Spectacol și bal de Paște Izvoru Mureșului 30.04
8. Consurs de tenis de masă urmat de discotecă 25.06
9. Întâlnirea fanfarelor 23-24.07
10. Așa-i dansul pe la noi 20-21.08
11. Excursia ”Să ne cunoaștem ținutul în care conviețuim 7.08
12. Tabăra de la Kopros 1-5.08
13. Discoteca Vacanței 10.09
14. Ziua oamenilor de vârsta a treia 9-16.10
15. Talente pentru mileniul III 29-30.11
16. Bal și discotecă de lăsatul secului 12.11
17. La drum cu  teatru de amatori 3-11.12
18. Spectacol de Craciun 25.12

Formațiile căminului cultural din Voșlăbeni au susținut spectacole în următoarele localități:

Nr. Crt. Formația Localitatea Data Observații
1. Dansuri populare Toplița 15.05
2. Dansuri populare Odorheiul Secuiesc 21.05
3. Dansuri populare Sărmaș 11.06
4. Dansuri populare Tomești 12.06
5. Fanfara Ciumani 10.07
6. Dansuri populare Tulgheș 28.08
7. Teatru Subcetate 4.12
8. Teatru Sărmaș 4.12
9. Dansuri populare Eliseni 10.12
10. Teatru Corbu 10.12
11. Teatru Tulgheș 10.12
12. Dansuri populare Toplița 29.12
13. Dansuri populare Gheorgheni 30.12

De  asemenea formația de fanfară a participat de ZIUA EROILOR și de 1 DECEMBRIE la festivitățile de depunere de coroane de flori la monumentul eroilor, iar în data de 25 decembrie a colindat întreaga comună.Tot în ceace privește finanțarea activităților culturale Primăria a finanțat o reparație la câteva instrumente.

În ceace privește numărul de membrii în formațiile artistice situația se prezintă astfel:

  • · Formația de dansuri 16 membrii permanenți+12 membrii cu statut de invitați(formația de dansuri mare)
  • ·
  • · Formația de teatru 8 membrii
  • · 4 soliste de muzică ușoară și populară.

20.01.2012                                                                          Referent cultural

COLCERIU DANDU MIHAI

 


 

 

ARHIVA ACTIVITATILOR