LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII – Comuna VOŞLĂBENI

Nr.crt. Denumire obiectiv Nr. de înregistrare a proiectului depus Sursa de finanţare Valoarea estimatămii RON Observaţii
1. ReabilitareCămin Cultural Izvoru Mureşului Fonduri guvernamentaleFonduri proprii 32 Lucrări recepţionate
2. Construire „Centru multifuncţional” Izvoru Mureşului Fonduri guvernamentaleFonduri proprii 30090 Lucrări recepţionate
3. Amenajare „Parc comunal” Fonduri proprii 208,538 Lucrări recepţionate
4. Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Şcoli generale Teodor Chindea – Voşlăbeni ADR Centru Alba Iulia Nr.19436/2009  Fonduri europene 3864,606 Proiect considerat eligibil – dar trecut pe lista de rezervă din lipsă de fonduri
5. Amenajare şi dotare centru de informare turistică şi trasee turistice – Izvoru Mureşului F313010972100008CRPDRP 7Alba Iulia Fonduri europeneMăsura 313 645,437 Contract de finanţareProcedura de licitaţie în pregătire
6. Bază sportivă multifuncţională – Voşlăbeni Cancelaria primului ministru 920/J20/2008  Program guvernamental  556,970 Aprobat prin HG.1307/2005Sume asigurate2009- 4000 Ron

2011- 33000 Ron

Lucrări în derulare

7. Sală de sport – Voşlăbeni CNI 10296/20072408/2009 Program guvernamentalPrin MDRT 1000 SF şi DT neelaborat din lipsă de fonduri
8. Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apă în localităţile Voşlăbeni şi Izvoru Mureşului Administraţia Fond de Mediu nr. 90014/2010  Fonduri de mediu 8278,69 SF elaborat
9. Extindere reţea de canalizare în localităţile Voşlăbeni şi Izvoru Mureşului Ministerul Dezvoltări Regionale şi Turismului 102/14.01.2011  Fonduri guvernamentale  3397,32 SF elaboratEligibilProcedura de licitaţie în pregătire
10. Reabilitare Cămin Cultural – Voşlăbeni CJ Harghita nr. 102/14.01.2011 CNI Fonduri guvernamentaleFonduri proprii 1046,6946 SF elaboratEligibil – pe lista de finanţare
11. Reabilitarea şi asfaltarea drum comunal DC 212 Voşlăbeni şi DC 210 Izvoru Mureşului Ministerul Dezvoltări Regionale şi Turismului
Fonduri guvernamentale SF elaborat
12. Înbunătăţirea infrastructuri drumurilor de exploatare agricole în comuna Voşlăbeni Ministerul Agriculturi şi Dezvoltării Rurale
Fonduri europene 1.240.000 euro SF elaborat
13. Dezvoltarea domeniului schiabil – Izvoru Mureşului Ministerul Dezvoltări Regionale şi TurismuluiNr.433/21.03.2011 Program guvernamental 42.080,230 SF elaborat
14. Amenajare şi dotare creşă – Voşlăbeni Ministerul Dezvoltări Regionale şi Turismului Program guvernamental
EligibilProcedura de licitaţie în pregătire

 

 

 

 

Primar

Tinca Mihail Dumitru

   

Aceasta pagina are : 1321 vizite