Anunt

Primaria comunei Voslabeni, vinde prin licitatie publica, organizata la sediul din Voslabeni, in data de 04.04.2016, ora 10,00, cantitatea de 1335 mc material lemnos pe picior, in locul numit Muntele Calului. ...

Cerere oferta servicii impaduriri

Caietul de sarcini precum si documentatia de atribuire, pentru fiecare categorie de servicii se pot obtine de la sediul Primariei iar pentru participarea la licitatie persoanele juridice interesate vor depune d...

Anunt

PERSOANELE FIZICE care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016 inclusiv.    Decl...

PROCES VERBAL DE AFIȘAJ

 PROCES VERBAL DE AFIȘAJ             Comuna Voșlăbeni în calitate de titular, anuntă publicul interesat asupra afișării Planului topografic de delimitare a intravilanului UAT Voșlăbeni, necesare actualizarii P...